Hartelijk welkom op de website van de Filmgerelateerde collecties van EYE het nieuwe filmmuseum

Contact

Wie zijn wij?

Soeluh van den Berg - Curator Filmgerelateerde Collecties
Piet Dirkx - Hoofd van de afdeling Filmgerelateerde Collecties / Archivaris
Annette Schulz - Beheerder fotocollectie en aanspreekpunt dienstverlening (annetteschulz@eyefilm.nl)
Carel Nelwan - Medewerker digitalisering
Hans van der Kraan - Vrijwilliger, gespecialiseerd in de apparatuurcollectie
Mette Peters - Projectmedewerker NIAf collectie
Henk van de Lingen - Vrijwilliger werkzaam aan de affichecollectie
Jan-Hein Bal - Vrijwilliger werkzaam aan de affichecollectie
Stefan Stok - Vrijwilliger werkzaam aan archieven
Sylvia Barrett - Vrijwilliger werkzaam aan foto- en publiciteitenverzameling
Vera de Lange - Vrijwilliger werkzaam als blogredacteur
Aart van Manen - Vrijwilliger werkzaam aan de fotocollectie
Carolien Wulp - Vrijwilliger werkzaam aan digitalisering fotocollectie
Jeroen van Dijk - Vrijwilliger werkzaam aan archieven