Hartelijk welkom op de website van de Filmgerelateerde collecties van EYE het nieuwe filmmuseum

Apparaten

EYE Film Instituut heeft een collectie filmapparatuur en projectieapparatuur en objecten die aan de film vooraf gingen (pré-cinema). De collectie werd sinds 2008 opnieuw geregistreerd en omvat ruim 1500 objecten.

De collectie kan worden onderverdeeld in de volgende categoriën:

1. niet-cinema apparatuur die van invloed is geweest op de ontwikkeling van opname, projectie, bewegend beeld en filmvoorstellingen. Deze apparatuur bestond voor èn tijdens het ontstaan van filmvoorstellingen. Hieronder vallen de toverlantaarn, stereofotografie en diverse optische illusies zoals de zoötroop en praxinoscoop. Bijgaand een afbeelding van de dubbellantaarn van het merk Watson & Sons.

2. filmopname apparatuur: EYE bezit een bescheiden collectie 35mm camera’s en ondersteunende apparatuur (zoals belichting). Uitgebreider zijn de collectie camera’s voor kleinere filmformaten zoals 16mm, 9,5mm en 8mm.

3. filmprojectie apparatuur: het grootste deel van de apparatencollectie van EYE is momenteel het onderdeel filmprojectie. Van vele typen en formaten zijn interessante voorbeelden in de collectie aanwezig.

4. geluids (weergave) apparatuur: wordt slechts in beperkte mate verzameld en moet dan zoveel mogelijk een duidelijke relatie met cinema hebben. De Loetafoon (een Nederlandse uitvinding uit de begintijd van de geluidsfilm) is hiervan het meest sprekende voorbeeld. Verder is dit soort apparatuur vaak in combinatie met projectieapparatuur aanwezig in de collectie, bijvoorbeeld in koffercombinaties.

5. filmproductie apparatuur: laboratoriumapparatuur wordt slechts in zeer beperkte mate verzameld. Apparatuur die wel binnen het verzamelgebied kan vallen is bijvoorbeeld het vakgebied van de montage (montagetafel, plakpersen e.d.).