Hartelijk welkom op de website van de Filmgerelateerde collecties van EYE het nieuwe filmmuseum

Archieven

De afgelopen jaren schonken Nederlandse filmprofessionals en –instellingen hun papieren archief aan het Filmmuseum. Inmiddels beheert Eye meer dan 180 van dergelijke archieven, die onmisbaar zijn voor de Nederlandse filmgeschiedschrijving en, in tegenstelling tot de veelal ‘gereproduceerde media’ die  Eye verzamelt, vaak de unieke bronnen vormen achter het ontstaan van films en beheerinstellingen.


Naast archieven van regisseurs als Bert Haanstra, Fons Rademakers, Pim de la Parra, Wim Verstappen en Frans Weisz beheert het Filmmuseum archieven van scenaristen, cameramensen, editors en filmcritici, van producenten als Rob du Mée, van productiefirma's als First Floor Features (o.a. Amsterdamned, Karakter, Flodder) en van toonaangevende instellingen als de Nederlandse Bioscoop Bond, het Productiefonds, het Fonds voor de Nederlandse Film en de respectievelijke rechtsopvolgers van deze instellingen. De persoonsarchieven bevatten onder meer brieven, notulen, scenarioversies, productierapporten en begrotingen.