Hartelijk welkom op de website van de Filmgerelateerde collecties van EYE het nieuwe filmmuseum

Publiciteitsmateriaal

De collectie Publiciteitsmateriaalbevat bevat ruim 27.000 dossiers, afkomstig van filmdistributeurs en particuliere schenkers zoals de filmjournalisten Jordaan, Boost en Mioch. De collectie beslaat een groot deel van de filmgeschiedenis en wordt nog steeds aangevuld met de nieuwste items. Hierbij gaat het steeds meer om digitale persinformatie.

Onder publiciteitsmateriaal wordt een ruim arsenaal verstaan van al dan niet uitsluitend voor de professionele gebruiker uitgegeven pressbooks, brochures, folders, flyers, advertentie layouts, inhoudsbeschrijvingen, filmografieën etc.

Publiciteitsmateriaal in deze zin is onderdeel van een totaalpakket van affiches, stills en papieren informatie en vormt daarin de derde schakel. EYE vult deze standaard vormen zoveel mogelijk aan met overige interessante stukken. Boeken komen er niet in voor (deze worden opgenomen in de bibliotheekcollecties), tijdschriften en knipsels alleen als ze in samenhang met de film publiciteit verzameld zijn of een aanvulling vormen op de bibliotheekcollecties.

De bedoeling is het voor de gebruiker een informatief en zo mogelijk ook geïllustreerd en aantrekkelijk dossier te bieden over een zo groot mogelijk aantal films.

De collectie zal worden uitgebreid met duizenden persmappen die nog slechts op basisniveau geregistreerd zijn en met digitaal gedownload materiaal, dat veelal niet meer in druk verschijnt.