Hartelijk welkom op de website van de Filmgerelateerde collecties van EYE het nieuwe filmmuseum

Collecties

Tot de filmgerelateerde collecties worden al die collecties gerekend die aanvullend zijn op de filmcollectie en niet onder het beheer van de bibliotheek vallen. Het materiaal kan relevant zijn voor het contextualiseren van de filmcollectie, of onderzoek naar de filmcultuur mogelijk maken. De filmgerelateerde collecties kunnen verder onderverdeeld worden in: affiches, foto’s, publiciteitsmateriaal, (papieren) archieven, niet uitgegeven scenario’s en dialooglijsten, bladmuziek, geluidsdragers, lantaarnplaten, filmapparatuur, objecten uit de periode van de ‘pré-cinema’, artwork van animatie en curiosa.

Ruim 180 archieven van filmmakers, producenten, filmcritici, belangenorganisaties etc.. zijn van onmiskenbaar belang voor een gedegen onderzoek naar de Nederlandse filmgeschiedenis. Voor de (papieren) archieven in het bijzonder vervult EYE de rol van enige instelling in Nederland die deze archieven systematisch verzamelt en ontsluit.