Hartelijk welkom op de website van de Filmgerelateerde collecties van EYE het nieuwe filmmuseum

Affiches

De collectie affiches van EYE Filmmuseum bevat een omvangrijke verzameling affiches uit verschillende landen en periodes. Filmaffiches maken deel uit van het publiciteitspakket dat bij een film hoort en ze hebben los daarvan ook een artistieke en cultuurhistorische waarde. EYE collectioneert en presenteert de affiches dan ook zowel vanuit filmhistorisch als artistiek oogpunt. Het vroegste affiche is uit 1896 en de collectie wordt nog dagelijks met de nieuwste exemplaren uitgebreid.


Een klein deel van de collectie behoort tot de internationale top van de filmaffiches. Zij telt beroemde ontwerpen uit de Duitse en Sovjetrussische avantgarde van de jaren twintig van de vorige eeuw, met ontwerpers als de gebroeders Stenberg, Tschichold, Matejko, Graul (zie bijgaande afbeelding voor de film Metropolis) en Schulz-Neudamm. Ook de affiches van de Amerikaanse ontwerper Hap Hadley en diverse andere internationale ontwerpers behoren tot deze deelcollectie.

In termen van actieve acquisitie is het zwaartepunt de collectie Nederlandse affiches; ook buitenlandse affiches van Nederlandse films worden verzameld. Deze deelcollectie telt momenteel bijna 10.000 exemplaren, waarvan de vroegste uit 1906 stamt. Uit de periode 1920 – 1950 komen fraaie ontwerpen van Frans Bosen, Dolly Rüdemann (zie bijgaande afbeelding voor de film Pantserkruiser Potemkin), Henri Pieck, Frans Mettes, Joop van den Berg, Kik Berg en Ad Werner voor.

Uniek is de verzameling affiches die deel uitmaakt van de Desmet-collectie (een grote distributiecollectie uit de jaren tien van de vorige eeuw). Zij telt ruim 1000 exemplaren van affiches uit de toenmalige grote filmlanden als Frankrijk, Denemarken, de Verenigde Staten, Italië en Duitsland.

Bijzonder zijn de naoorlogse affiches uit Polen, Tsjechoslowakije en Cuba, landen waar het ontwerpen van filmaffiches een hoge vlucht nam in de communistische periode, toen ontwerpers vrij van commerciële dwang kunstzinnige interpretaties van de films konden tekenen. EYE streeft ernaar uit vele landen representatieve deelcollecties te verzamelen uit zowel grafisch als documentair oogpunt. De collectie telt vele na-oorlogse affiches uit Frankrijk, Italië, Denemarken, Duitsland en de Verenigde Staten, maar ook kleinere deelcollecties uit landen als India, Mexico, Portugal, Spanje , Joegoslavië en Australië.

Ca. 6000 affiches van Nederlands ontwerp en ruim 900 affiches uit de jaren 10 zijn online raadpleegbaar via resp. de site van het Geheugen van Nederland  en de site van European Film Gateway